SISSEASTUMISKATSED

Katsele ootame õpilasi koos vanemaga,

kaasa õpilase isikut tõendav dokument.

Kehtnas

4. juunil kell 17.30

(Lasteaia 5, Kehtna alevik)

Õpilasi võetakse vastu  muusika eelõppesse, klaveri, kitarri, väikekandle huvialadele. (Valmistuda ette ühe laulu laulmiseks).

Kunsti eel-, vaba-, ja põhiõppe rühma (kaasa võta 3 kunstitööd) .

Uusi lauljaid oodatakse lastekoori ja poistekoori.

Järvakandis

5. juunil kell 17.30

(Pargi 1, II korrus)

Kunsti eelõppe rühma 1-3 klassi õpilasi

(kaasa võta 3 kunstitööd)

Info: tel 52 92 533

kunstide.kool@kehtna. ee