Vastuvõtt muusika- ja kunstikooli toimub vastavalt põhimäärusele sisseastumiskatsete alusel juulikuu alguses. Avalduse blanketi saadab kooli direktor soovijale meili teel või saab sisseastumisel koolist.

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →