KEHTNA VALLAVALITSUSE KORRALDUS …

ÕPPETASUD KEHTNA KUNSTIDE KOOLIS

Kinnitatud Kehtna Vallavalitsuse …
kehtivad alates

Huviala nimetus                                                                Kuu tasu eurodes

MUUSIKA PÕHI-, HUVI- JA VABAÕPE                           … €
(klaver, puhkpill vm pill õppekoormusega alates 2 tunnist nädalas)

MUUSIKA VABAÕPE                                                        … €
(õppekoormusega 1 tund nädalas)

MUUSIKA EELÕPE, LAULUSTUUDIO                              … €

KUNST PÕHIÕPE s.h. lisa-aasta                                     … €

KUNST EEL- JA VABAÕPE                                               … €

Alates teise instrumendi õppimisest õppetasu määr 50% kehtivast õppetasust.

TASULISED TEENUSED KEHTNA KUNSTIDE KOOLIS
Kinnitatud Kehtna Vallavalitsuse … korraldusega nr …

KERAAMIKAAHJU PÕLETUSTEENUS

Madalkuumuspõletus
täis ahi 1 kord                                                                  … €
üksikud esemed mahu järgi 1 liiter                              … €

Kõrgkuumuspõletus
täis ahi 1 kord                                                                  … €
üksikud esemed mahu järgi 1 liiter                              … €

Väikseim arvestusalus on liiter

RUUMIDE KASUTAMINE

õpperuumi kasutamine 1 tund                                   … €
bändiruumi kasutamie 1 tund                                     … €
kogu maja kasutamine (koos saaliga) 1 tund          … €
1 ööpäev                                                                          … €

TRÜKIPRESSI KASUTAMINE

ilma kooli kuluvmaterjalideta                                      … €/h
koos kooli kuluvmaterjalidega                                    … €/h

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →