Kehtna Kunstide Kooli kodukord

Kehtna Kunstide Kool on Kehtna valla laste muusika- ja kunstikool.
Meie väärtuseks on muusika või kunstiga tegelev, loov õppija ja õpetaja.
Meie koolis õppimise eesmärgiks on kujuneda kultuurseks inimeseks läbi kaunite kunstide.

Mina, Kehtna Kunstide Kooli õpilane:

  • Õpin koolis rõõmuga, austan kooli traditsioone.
  • Osalen koolis korraldatavatel sündmustel nii osavõtjana kui publikuna. Esinemisel kannan korrektset riietust ja jalanõusid. Olen viisakas, tähelepanelik, hooliv kaaslane.
  • Teatan erialaõpetajale või kooli direktorile kui ma ei saa haiguse või mõne muu põhjuse tõttu tundidest või kokkulepitud ettevõtmistest osa võtta.
  • Olen õigel ajal kohal – tunnis ja kõigis muudes ettevõtmistes.
  • Hoian korda, puhtust, ning kannan vahetusjalatseid.
  • Koolimajas olen vaikselt, et mitte segada teiste tunde.
  • Kannan kaasas vajalikke õppevahendeid.
  • Muusikaõpilasena harjutan regulaarselt, et minu areng oleks järjepidev. Hoolitsen oma pilli eest nagu hea sõbra eest.
  • Täidan õpetaja poolt antud õppeülesanded õigeaegselt.

Kooli kodukord lae alla