PÕHIVÄÄRTUSED

Pakume koduvalla lastele ja noortele muusika- ja kunstialast õpetust.

Õpetame lapsi nägema, kuulama, mõistma ning nautima kaunist enda ümber.

Anname huvilistele võimaluse tegeleda meelepärase huvialaga.

Loome soodsa keskkonna õppuritele loominguliseks arenguks.
Kehtna Vallavalitsus
Eesti Muusikakoolde Liit
Eesti Kunstikoolide Liit
Kehtna Kunstide Kool Facebookis