ÕPETAJAD KEHTNAS

EA HARK
muusikaosakonna metoodik, solfedžo, muusikalugu, laulustuudio, lastekoor
eahark7@gmail.com

LIIS LILLESTIK

klaver, poistekoor, pärimusmuusika, muusika eelõpe
llillestik@gmail.com

HELE SAARSE
klaver
helesaarse@gmail.com

LEA KARJANE
lastekoor, poistekoor, mudilaste muusikaring
lea.karjane@gmail.com

ENRI REMMELGAS
vaskpuhkpillid
enriremmelgas@gmail.com

HELMUT HARK
kitarr, ukulele, trumm, bänd, helitehnika, helisalvestus
helmuthark777@gmail.com
www.kitarrimeister.com

SAIMA RANDJÄRV
õpetab kõiki kunsti huvialade aineid
saimarandjarv@gmail.com

LIISIMARI RANDJÄRV
õpetab kõiki kunsti huviala aineid
digikunst123@gmail.com

Kehtna Vallavalitsus
Eesti Muusikakoolde Liit
Eesti Kunstikoolide Liit
Kehtna Kunstide Kool Facebookis