MUU PERSONAL

MARJE HLEVNJUK
administraator

ANNE RAADIK
administraator

GERLI ARENDI
koristaja

SIRJE MURURAND
koristaja Järvakandi filiaalis

Kehtna Vallavalitsus
Eesti Muusikakoolde Liit
Eesti Kunstikoolide Liit
Kehtna Kunstide Kool Facebookis