KOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS

Meelika Sepman – lastevanemate esindaja , hoolekogu esimees

Reelika Toome – lastevanemate esindaja

Maret Salumäe – lastevanemate esindaja

Sillen Väljaots – lastevanemate esindaja

Saima Randjärv – õpetajate esindaja

Piret Meos – õpetajate esindaja

Ea Hark – õpetajate esindaja

Raigo Sammal – Kehtna Volikogu esindaja

Varri Väli – Kehtna Vallavalitsuse esindaja