Kehtna Kunstide Kooli ja Järvakandi Kunstikooli võtame uusi õpilasi taas juulikuu alguses vastuvõtu katsetel. Avalduse blanketi saadab kooli direktor soovijale meili teel, või saab sisseastumisel koolist.

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →