KODUKORD

Image
Kehtna Kunstide Kool on Kehtna valla laste muusikaja kunstikool. Meie väärtuseks on muusika või kunstiga tegelev, loov õppija ja õpetaja.
Meie koolis õppimise eesmärgiks on kujuneda kultuurseks inimeseks läbi kaunite kunstide.

Mina, Kehtna Kunstide Kooli õpilane:
o Õpin koolis rõõmuga, austan kooli traditsioone.
o Osalen koolis korraldatavatel sündmustel nii
osavõtjana kui publikuna. Esinemisel kannan korrektset
riietust ja jalanõusid.
o Olen viisakas, tähelepanelik, hooliv kaaslane.
o Teatan erialaõpetajale või kooli direktorile kui ma ei
saa haiguse või mõne muu põhjuse tõttu tundidest või
kokkulepitud ettevõtmistest osa võtta.
o Olen õigel ajal kohal - tunnis ja kõigis muudes
ettevõtmistes.
o Hoian korda, puhtust ning kannan vahetusjalatseid
o Koolimajas olen vaikselt, et mitte segada teiste tunde.
o Kannan kaasas vajalikke õppevahendeid.
o Muusikaõpilasena harjutan regulaarselt, et minu areng
oleks järjepidev. Hoolitsen oma pilli eest nagu hea
sõbra eest.
o Täidan õpetaja poolt antud õppeülesanded õigeaegselt.
Kehtna Vallavalitsus
Eesti Muusikakoolde Liit
Eesti Kunstikoolide Liit
Kehtna Kunstide Kool Facebookis