MUUSIKA

Image

Vaskpuhkpill

Õppima on oodatud õpilased alates 9. eluaastast, kel huvi õppida vaskpuhkpille ja kaasa lüüa puhkpilliansamblite tegevuses.

Image

Klaveriõpe

Klaveriõppesse ootame kõiki kooliealisi lapsi, samuti saavad lapsed eelnevalt tulla eelõppesse. Põhieesmärgiks on õpilaste klaverimänguoskuste võimetekohane individuaalne arendamine. Soovime lastes kasvatada armastust muusika ning musitseerimise vastu, juhendame neid, kuidas ka ise õppida, harjutada ning järjest rohkem avastada põnevat muusikamaailma.  

Õpetajad:
Hele Saarse
helesaarse@gmail.com

Liis Lillestik
llillestil@gmail.com

Väikekannel, rahvakannel, pärimusmuusika

Väikekandleid on tore ja pingevaba mängida. 
Ei ole keeruline instrument, samas pakub palju rõõmu ja meditatiivset tunnet. 
Ei nõua nooditundmist ning arendab loomulikku muusikalist kuulmist  ja mälu. 
Koos on tore mängida ning veel tantsuks mitmekordne rõõm. 

Pärimuskultuur on huvitav ning sellel on taasavastamisrõõmu ning tulevikku. 

Kannel on üldse põnev pill. Alustada saab 6-7 keelsega, olemas ka 10 keelne. Rahvakannel pakub kauneid viisi-ja saatevõimalusi ning arendab koordinatsiooni. Pärimuspillide mängijad on tihi vanem generatsioon ning noortele mängijatele on palju koostöö ja huvitavaid repertuaarivõimalusi. 

Õpetaja Liis Lillestik llillestik@gmail.com 

Laulustuudio

Laulustuudios osalevad lapsed ja noored alates põhikoolieast kuni gümnaasiumini. Tegutseme põhiliselt ansamblivormis, kuid on  võimalus end proovile panna ka solistina. Võtame osa laste lauluvõistlustest, samuti on meid kutsutud esinema erinevatele üritustele nii Kehtna valda kui ka kaugemale. Lauluansamblis läheneme igale lapsele individuaalselt ja püüame pakkuda positiivseid elamusi läbi muusika. Huvitav on koostöö meie kooli pilliõpilastega, kellega koos on tore moodustada erinevaid ansamblikoosseise. Repertuaarivalik on mitmekülgne, hõlmates nii rahvamuusikatöötlusi kui kaasaegset popmuusikat. 

Laulustuudio juhendaja: Ea Hark eahark7@gmail.com 

Mudilaste muusikaring

Mudilaste muusikaringi on oodatud toredad, särasilmsed ja muusikahuvilised 3 – 5 aastased lasteaialapsed, kes soovivad laulda ning tutvuda pillimängu ja rütmide maailmaga. Mängime koos laulumänge, proovime laval esinemist ja lustime! 

Õpetaja Lea Karjane lea.karjane@gmail.com

Bänd

Bänd on tore võimalus oma pillimängu ja lauluoskuste väljendamiseks.  Eesmärgiks on anda koosmusitseerimise võimalus erinevate erialade õpilastele ja arendada ansamblitunnetust ja koosmängu. Teeme ühisprojekte ka laulustuudio õpilastega. Repertuaaris on nii eesti- kui inglisekeelsed laulud. 

Juhendajad:

Ea Hark
eahark7@gmail.com

Helmut Hark
helmuthark777@gmail.com

Kitarr, ukulele, basskitarr

Õppima on oodatud lapsed alates 8.eluaastast. Õpetus on universaalne. Võib õppida klassikalist kitarri, pop-rocki, kantrit ja folki, jazzi või rasket rocki. Saab õppida nii noodist kui tabulatuurist lugemist. Tugev rõhk rütmimuusikal.  

Ka ukulele ja basskitarri õpe võimalik. 

Õpetaja Helmut Hark helmuthark777@gmail.com 

Kehtna Vallavalitsus
Eesti Muusikakoolde Liit
Eesti Kunstikoolide Liit
Kehtna Kunstide Kool Facebookis