Kehtna valla huvikool, kus saab õppida muusikat ja kunsti aastast 1991. Püüame

  • Pakkuda koduvalla lastele ja noortele muusika- ja kunstialast õpetust
  • Õpetada lapsi nägema, kuulma, mõistma ning nautima kaunist enda ümber
  • Anda huvilistele võimalus tegeleda meelepärase huvialaga
  • Luua soodne keskkond õppuritele loominguliseks arenguks

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →