Kehtna valla huvikool, kus saab õppida muusikat ja kunsti aastast 1991.
Püüame pakkuda koduvalla lastele ja noortele muusika- ja kunstialast õpetust,
Õpetada lapsi nägema, kuulma, mõistma ning nautima kaunist enda ümber,
Anda huvilistele võimalus tegeleda meelepärase huvialaga,
Luua soodne keskkond õppuritele loominguliseks arenguks.