Kehtna Kunstide Kooli kodukord

Kehtna Kunstide Kool on Kehtna valla laste muusikaja kunstikool.
Meie väärtuseks on muusika või kunstiga tegelev, loov õppija ja õpetaja.
Meie koolis õppimise eesmärgiks on kujuneda kultuurseks inimeseks läbi kaunite kunstide.

Mina, Kehtna Kunstide Kooli õpilane:

  • Õpin koolis rõõmuga, austan kooli traditsioone.
  • Osalen koolis korraldatavatel sündmustel nii osavõtjana kui publikuna. Esinemisel kannan korrektset riietust ja jalanõusid. Olen viisakas, tähelepanelik, hooliv kaaslane.
  • Teatan erialaõpetajale või kooli direktorile kui ma ei saa haiguse või mõne muu põhjuse tõttu tundidest või kokkulepitud ettevõtmistest osa võtta.
  • Olen õigel ajal kohal – tunnis ja kõigis muudes ettevõtmistes.
  • Hoian korda, puhtust ning kannan vahetusjalatseid
  • Koolimajas olen vaikselt, et mitte segada teiste tunde.
  • Kannan kaasas vajalikke õppevahendeid.
  • Muusikaõpilasena harjutan regulaarselt, et minu areng oleks järjepidev. Hoolitsen oma pilli eest nagu hea sõbra eest.
  • Täidan õpetaja poolt antud õppeülesanded õigeaegselt.

Lae alla kooli kodukord failina