KOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS

Meelika Sepman- lastevanemate esindaja , hoolekogu esimees

Reelika Toome- lastevanemate esindaja

Maret Salumäe- lastevanemate esindaja

Sillen Väljaots- lastevanemate esindaja

Saima Randjärv- õpetajate esindaja

Piret Meos- õpetajate esindaja

Ea Hark- õpetajate esindaja

Raigo Sammal- Kehtna Volikogu esindaja

Varri Väli- Kehtna Vallavalitsuse esindaja