Kehtna Kunstide Kooli ja Järvakandi Kunstikooli võtame uusi õpilasi taas juusikuu alguses vastuvõtu katsetel.